Produkter

Våra produkter är:

– Fiskbensparkett
– Massiva golvtiljor och traditionell stavparkett av ek, ask, bok och björk
– Ämnen till industrin av ek, ask, bok och björk
– Skivor limfog, ek, björk, ask och bok
– Sibrisk lärk, fur och ceder, såväl sågade torkade varor som hyvlade färdiga produkter.
– Enetgived och flis till värmekraftverk.